07Armádny generál Ing. Martin Dzúr sa narodil 12. júla 1919 v Ploštíne. Zúčastnil sa na bojoch o Kyjev, Dukliansky priesmyk, Závažnú Porubu a Liptovský Mikuláš.

Od roku 1968 do roku 1985 pracoval ako minister národnej obrany ČSSR. Bolo mu súdené pôsobiť v mimoriadne zložitom období spoločného štátu Čechov a Slovákov. Zaslúžil sa o rozvoj vojenského školstva na Slovensku.

Pri príležitosti stého výročia narodenia tejto významnej osobnosti usporiadalo 12. júla 2019 Občianske združenie armádneho generála Martina Dzúra spomienkové stretnutie. Začalo sa položením vencov na vojenskom cintoríne Háj – Nicovô, kde je pochovaný podľa osobného želania spolu so svojimi spolubojovníkmi. Súčasťou stretnutia bolo otvorenie výstavy v Ploštíne zameranej na spojenie armádneho generála s Liptovom, jeho účasťou v druhej svetovej vojne, vojenskú diplomaciu a obchod. Potom sa v rodnej obci konal spomienkový program. Prítomní hostia a rodáci posudzovali túto osobnosť v kontexte konkrétnej historickej doby, v ktorej žil, pracoval a rozhodoval. V príhovoroch rečníkov viackrát odznelo konštatovanie: "Za všetko, čo generál Martin Dzúr dosiahol v rezorte obrany mu patrí trvalá úcta a vďaka."

Tejto akcie sa zúčastnili rodáci, predstavitelia Ministerstva obrany SR, dvanásť generálov, rektor Akadémie ozbrojených síl MRŠ Jozef Puttera, primátori L. Mikuláša a L. Hrádku, funkcionári SZPB, starostovia okolitých obcí a viacerí občania Liptova. Zo spolubojovníkov Martina Dzúra bol prítomný už len brigádny generál Ján Iľanovský. Delegáciu Závažnej Poruby viedol zástupca starostu Dušan Migaľa.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________