05Aj na pôde Základnej školy Milana Rúfusa v Závažnej Porube v pondelok 2. septembra slávnostne otvorili šk. rok 2019/2020.

Po štátnej hymne prítomných žiakov, rodičov, učiteľov i starostu Pavla Beťka privítala riaditeľka školy Mária Boltižiarová. Starosta zaželal žiakom veľa chuti do učenia, učiteľom trpezlivosť a tvorivosť, rodičom veľa radosti zo školských úspechov svojich detí. Menom rodičov pozdravila prítomných Petra Mišíková: "Nech sa vám v škole darí a s radosťou chodia do školy nielen žiaci, ale aj učitelia i rodičia".

Slávnostne privítali a predstavili trinásť prvákov. Bude ich učiť pani učiteľka Štrkolcová, druhákov pani učiteľka Kružliaková, tretiakov pani učiteľka Jelínková a štvrtákov pani učiteľka Hlavnová. Školskú družinu povedie pani učiteľka Dzúrová. Ako asistentka učiteľa bude pôsobiť Simona Marcinčinová. Školníčka Monika Petrášová.

Školu v tomto roku bude navštevovať 53 žiakov.

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________