05Miestnej samospráve vyplýva zo zákona organizovať dvakrát v roku zber elektronického odpadu, nebezpečného odpadu, železného šrotu a textilu.

Prvý raz sa zbieralo v máji, druhý raz v dňoch 15. – 16. novembra 2019.

Na nádvorí pred Obecným úradom v Závažnej Porube boli opäť pristavené veľkokapacitné kontajnery. Je chvályhodné, že naši občania pochopili dôležitosť separovania tohto odpadu a zberné nádoby postupne a podľa komodity disciplinovane naplnili.

Na zbernom mieste pracovali aj zamestnanci obecného úradu. Tak to má byť. Pochvala a uznanie pre všetkých je na mieste.

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________