05Na mieste, kde odpočívajú naši zosnulí sa stretli v piatok 1. novembra 2019 ku kresťanskej nábožnosti evanjelici i katolíci.

Viedli sa Božím slovom a prosili, aby Duch Svätý mal nadvládu nad nami.

Modlili sa za zosnulých, ktorí už medzi nami nie sú, no v našich mysliach a srdciach stále žijú. Spoločne hľadali to, čo kresťanov spája. Aby sme boli bratia nielen podľa mena, ale žili ako družná rodina a konali dobro v nádeji Božieho posvätenia.

V modlitbe za živých hľadali útechu a silu.

Po modlitbe Pánovej prítomní prijali požehnanie, podali si ruky a v pokoji sa rozišli.

 

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, spracoval: -webm- ©2019