01Mesiac október vnímame ako Mesiac úcty k starším. Venujeme im viac pozornosti. V mestách, či na dedinách sa stretávajú najstarší obyvatelia.

Vrchnosť poďakuje, pripraví malé darčeky a nasleduje kultúrny program. Porubská Poludnica úspešne oslovila v sobotu najstarších vo Veternej Porube a v nedeľu v Pavlovej Vsi. Chystá sa do Podtúrne. Uvádza pásmo piesní, tancov a zvykov zo života murárov pomenované Murári, murári a ja murárečka.

Svojím umením najstarších potešia, dodajú nových síl a chuti do života.

Text: -dm-, foto: -Marta Brosková-, spracoval: -webm- ©2019