01Mesiac október vnímame ako Mesiac úcty k starším. Venujeme im viac pozornosti. V mestách, či na dedinách sa stretávajú najstarší obyvatelia.

Vrchnosť poďakuje, pripraví malé darčeky a nasleduje kultúrny program. Porubská Poludnica úspešne oslovila v sobotu najstarších vo Veternej Porube a v nedeľu v Pavlovej Vsi. Chystá sa do Podtúrne. Uvádza pásmo piesní, tancov a zvykov zo života murárov pomenované Murári, murári a ja murárečka.

Svojím umením najstarších potešia, dodajú nových síl a chuti do života.

Text: -dm-, foto: -Marta Brosková-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________