08Naši milí prváci sú veľmi šikovní žiaci, lebo už vedia čítať, písať aj počítať. Túto veľkú udalosť oslávili spolu s rodičmi vo štvrtok 30. mája v prváckej triede.

Zahrali rodičom krátku scénku o stratenej abecede, prečítali vtipy zo školského prostredia, zaskandovali s úsmevom na tvári: "Ciki – caki, ciki – cak", už sme spolu jeden rok! Čítať – vieme! Písať – vieme! Počítať – vieme! A preto dnes - oslavujeme!

Zahrali sa spolu s rodičmi rôzne zábavné hry, kde riešili úlohy, skladali cukríkové slová, vymýšľali vety.

Najväčšia radosť bola z torty!

Ďakujeme rodičom za skvelú, veselú atmosféru v triede.

 Fotogaléria:

Text i foto: -Katarína Kružliaková-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________