Jeseň, to je nádherný čas, kedy príroda žiari rôznymi farbami. 06Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k vám, milí naši otcovia, mamy a naši starí rodičia.

Aj my v DSS a ZpS sme si spolu so žiakmi ZŠ Milana Rúfusa uctili našich "starkých".

Pani učiteľky s deťmi nacvičili krásny program, v ktorom zatancovali v krojoch a zaspievali ľudové pesničky, ktoré všetkým boli známe a s úsmevom na perách a iskrou v očiach si zaspievali spolu s nimi.

Súčasťou programu bolo aj spoločné tvorenie milého darčeka, ktorý ostal každému na pamiatku.

Myšlienku pravidelného stretávania sa detí zo ZŠ s našimi seniormi sme už mali dlhšie a práve v tento mesiac sme ju úspešne odštartovali.

Spájať životy detí so životmi dôchodcov má podľa nás veľa výhod. Deti k nám priniesli energiu, entuziazmus a podporu do života a na oplátku seniori ich obohatili svojou múdrosťou, spomienkami a chuťou komunikovať.

Bolo to milé stretnutie a my sa tešíme už čoskoro na ďalšie.

Všetkým seniorom prajeme šťastie, lásku, pohodu, zdravie a prajeme si, aby sme sa opäť všetci zišli pri ďalšom peknom programe a posedení.

Fotogaléria:

Text i foto: -Petra Mišíková-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________