05Z dosiaľ nezistených príčin v lokalite Hrádok nad našou obcou vznikol 4.7.2019 požiar lesného porastu. K požiaru boli povolaní hasiči z profesionálneho zboru z Liptovského Mikuláša, ako aj náš dobrovoľný hasičský zbor.

Hasenie komplikoval neprístupný terén a skutočnosť, že sa požiar šíril koreňmi a suchou hrabankou. Vodu museli hasiči vynášať vo vakoch na chrbte. Včasným zásahom sa podarilo v popoludňajších hodinách požiar uhasiť. Naši dobrovoľní hasiči až do rána mali dohľad na požiarovisku a možné zárodky ohňa okamžite likvidovali.

Aj touto cestou sa chcem poďakovať v mene obce, ako aj v mene nášho Urbáru, či už profesionálnemu zboru z Liptovského Mikuláša, tak aj našim dobrovoľným hasičom, ktorí svojou obetavosťou zachránili nemalé hodnoty na lesnom poraste.

Zároveň vyzývame občanov, aby vzhľadom na suché obdobie boli v hore opatrní, nezakladali oheň a neodhadzovali cigaretové ohorky ani iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

Starosta obce Závažná Poruba Ing. Pavel Beťko

Fotogaléria:

Text: -Pavel Beťko-, foto: -Miroslava Hladká-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________