05Keď sa stretlo leto s jeseňou, prišiel čas na poďakovanie za úrody zeme. Stalo sa tak na slávnostných službách Božích v nedeľu 13. októbra 2019.

Kresťanské spoločenstvo z hĺbky svojho srdca ďakovalo Pánu Bohu zato, že svojou dobrotivosťou dal nám aj v tomto roku všetko, čo človek potrebuje pre svoj život. Spestrením týchto služieb Božích bolo vystúpenie spevokolu Fidelitas. Poďakovali aj za všetku statočnú prácu na poliach i v záhradách a spoločnou modlitbou prosili všemohúceho Otca, aby nám doprial v zdraví užiť všetky dary zeme. Pred oltár ich inštalovali sestry presbyterky.

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________