0321.októbra žiaci ZŠ Milana Rúfusa priniesli rôzne veľkosti jabĺk, čím sa zapojili do školskej súťaže o najmenšie a najväčšie jablko.

Vyhrali dievčatá Nelka Jedličková, ktorá našla na záhrade najmenšie jabĺčko a Amy Hlušáková, ktorá mala najväčšie jablko.

Počas celého týždňa sme jedli jablká a rátali, kto zjedol najviac a víťazkou sa stala Vaneska Vadovická. Všetkým súťažiacim gratulujeme!

Ďakujeme pánovi Broskovi, ktorý nám doniesol na výstavu rôzne odrody jabĺk, čím sme sa opäť niečo nové naučili.

Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí nám pripravili vynikajúce dobroty z jabĺk. Len sa po nich zaprášilo.

Text i foto: -Katarína Kružliaková-, spracoval: -webm- ©2019

01 02