05Poprední predstavitelia Židovskej náboženskej obce na Slovensku v sprievode starostu Pavla Beťku, poslancov OcZ a občanov Závažnej Poruby vystúpili v nedeľu 1. septembra 2019 ku jaskyni pod Poludnicou.

Zaspievali štátnu hymnu, starosta privítal prítomných a položili kyticu kvetov pred portál jaskyne.

Predseda ZO SZPB Dušan Migaľa uviedol: "Pamätná tabuľa predstavuje nielen dokument doby, svedectvo utrpenia a nádeje, príklad ľudskosti a odvahy, ale aj memento pre dobu dnešnú..."

Predseda Židovskej náboženskej obce Pavel Frankl v zastúpení potomkov zachránených Židov vyjadril úprimné slová uznania všetkým občanom Závažnej Poruby, ktorí predkom pomohli prežiť dobu ťažkú. Hovoril srdcom, neudržal slzy dojatia a vďačnosti.

Ku Židovskej jaskyni vystúpil aj hudobný virtuóz, ktorý pricestoval na motorke až z Prahy a prítomným ponúkol originálny gitarový recitál. Okoloidúci turisti sa zastavovali, počúvali a len hľadeli v nemom úžase.

Na záver si všetci spoločne zaspievali Na Kráľovej holi...

Fotogaléria:

Text:-dm-, foto: -Iveta Beťková, Jela Plchová, Dušan Migaľa-, spracoval: -webm- ©2019