Voľby do Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnili 4. novembra 2017. Vo volebnom okrsku v Závažnej Porube bolo zapísaných 1071 voličov. Obálky boli vydané 360 voličom.

Účasť 33.6 %.

Výsledky:

Počet platných hlasov pre predsedu:

  1. Erika Jurinová - 139
  2. Juraj Blanár - 118

Počet platných hlasov pre kandidátov do zastupiteľstva:

  1. Branislav Tréger - 179
  2. Ján Blcháč - 110
  3. Marián Vojtík - 99
  4. Rudolf Urbanovič - 95
  5. Alexander Slafkovský - 77
  6. Anna Dvorščáková - 74

Zápisnica o výsledkoch volieb je prístupná vo vývesnej tabuli obecného úradu.

Fotogaléria: (04)

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2017