Osviežením pre deti v materskej škole bola v pondelok 16. januára 2017 návšteva pani učiteľky. Predstavila deťom hudobný nástroj - gitaru. S ňou si deti spoločne zaspievali, zahrali hrou na telo, ba dokonca aj zatancovali.

A na záver? Mohli si gitaru pohladkať a zabrnkať na strunách. Aj toto je spôsob, ako získať medzi deťmi nových gitaristov.

Text: -Alena Guráňová-, foto:-KJ-, spracoval -webm-©2017