Medzinárodný deň žien si pripomenuli a oslávili aj v domácej Jednote dôchodcov. Slávnostné stretnutie uviedla predsedníčka JDS Darina Majeríková. Deti z MŠ si pripravili ako darček k sviatku piesne a tance.

Zástupca starostu Dušan Migaľa pozdravil prítomné ženy a pripomenul zmysel tohto sviatku. K poďakovaniu za prácu pre blízkych i obec pridal pekný karafiát. Na fujare zahral a zaspieval Ivan Broska. Prítomní si vypočuli aj pozdravnú báseň od Vladimíra Farárika.

Stretnutie dôchodcov potvrdilo, že MDŽ má svoje opodstatnenie. Veď vyjadruje úctu, vďačnosť a uznanie ženám bez rozdielu veku.

Fotogaléria: (06)

Text:-dm-, foto:-Anna Cútová- spracoval -webm-©2017