V týždni od 6. do 10. novembra 2017 sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sa stali dvaja žiaci:

Lucka Niňajová v kategórii Drobci a Jakubko Kubovčík v kategórii Bobríci.

Srdečne im blahoželáme.

Text i foto:- Zuzana Hlavnová-, spracoval:-webm-©2017