Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Za rok 2020 - PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY, PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY, EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (DSSaZpS a terénna opatrovateľská služba)

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za opatrovateľskú službu v zmysle ustanovenia § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov za rozpočtový rok.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Závažná Poruba 2020.pdf (78.87 kB)

Opatrovateľská služba obce Závažná Poruba - terénna 2020.pdf (74.71 kB)

Dátum zvesenia: 24. 2. 2021

Organizácie


hore