Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Za rok 2019 - PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY, PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY, EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (DSSaZpS a terénna opatrovateľská služba)

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za opatrovateľskú službu v zmysle ustanovenia § 77 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov za rozpočtový rok.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Závažná Poruba ..pdf (63.24 kB)

Opatrovateľská služba obce Závažná Poruba - terénna ..pdf (59.9 kB)

Dátum zvesenia: 18. 2. 2020

Organizácie


hore