Za rok 2018

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2018:

 

Počet obyvateľov celkom:

1283

  Zmeny v tomto roku:
 

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

22

21

11

20

©2019

Za rok 2017

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2017:

 

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1291

1099

192

42,83 roka

  Zmeny v tomto roku:
 

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

19

07

12

22

©2018

Za rok 2016

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2016:

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1289

1101

188

42,94 roka

Zmeny v tomto roku:

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

34

12

11

18

©2017

Za rok 2015

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2015:

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1274

1090

184

42,95 roka

Zmeny v tomto roku:

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

46

21

8

20

©2016

Za rok 2014

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2014:

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1261

1079

182

43,11 roka

Zmeny v tomto roku:

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

39

26

5

13

©2015

Za rok 2013

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2013:

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1256

1071

187

42,62 roka

Zmeny v tomto roku:

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

25

19

19

15

©2014

Za rok 2012

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2012:

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1240

1067

173

42,80 roka

Zmeny v tomto roku:

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

18

15

7

15

©2013

Za rok 2011

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2011:

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1245

1073

172

42,47 roka

Zmeny v tomto roku: 

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

32

19

11

12

©2012

Za rok 2010

Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2010:

Počet obyvateľov celkom:

z toho dospelých:

detí:

Priemerný vek:

1243

1068

175

42,08 roka

Zmeny v tomto roku:

Prihlásených

Odhlásených

Narodených

Zomretých

22

20

13

14

©2011

©webm