Vážení návštevníci, webová stránka obce prešla oproti pôvodnej radikálnymi zmenami. VytLetecký pohľad na Závažnú Porubu:-archív-vorila sa úplne nová štruktúra, pridali sme nové sekcie, fotografie, zmenil sa dizajn v rámci najnovších trendov. Najväčšou novinkou však je to, že stránka bude pravidelne aktualizovaná a upravovaná prostredníctvom redakčného systému. 

Webová stránka obce bola oficiálne spustená 2. mája 2011 o 08:00 h, jej prvú aktualizáciu sme sprístupnili 1.9.2013.

Stred obce Závažná Poruba sa nachádza vo výške 643 m nad morom. Svojou rozlohou 1 866,4 ha (18 663 831 m²) katastrálneho územia zasahuje na juhu do oblasti Nízkych Tatier, kde dosahuje Krakovu Hoľu 1752 m nad morom. Severná časť chotára sa nachádza pri rieke Váh vo výške 615 m nad morom.

Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby pochádza z roku 1263. Rozprestiera sa v strednej časti Liptovskej kotliny, v doline zvanej Lažtek, Liptovsko - Mikulášskeho okresu. Má bohatú minulosť, kultúrne a vzdelávacie tradície, atraktívne turistické a historické lokality.

História - pohľad na Závažnú Porubu. Foto:-archív-

Všetky tieto informácie sa Vám bude snažiť poskytnúť nová webová stránka obce Závažná Poruba. Nájdete tu informácie o histórii, súčasnosti a aj budúcnosti našej obce. Budeme sa snažiť, aby tu bolo zverejnených čo najviac informácií pre čo najširšie spektrum návštevníkov. Vaša konštruktívna kritika a dobre mienené nápady budú pre nás výzvou, aby sme stále pracovali na jej zlepšovaní.

Privítame Vaše návrhy a pripomienky, ktorými aj vy môžete prispieť pri tvorbe a úprave informácií o Závažnej Porube.

Ďakujem všetkým, ktorí túto stránku navštívili a ešte navštívia. Verím, že sa nájdu takí, ktorí po prečítaní týchto údajov prejavia záujem osobne navštíviť našu obec.

Ste u nás srdečne vítaní!

S úctou, Ing. Pavel Beťko, starosta obce Závažná Poruba

© webmaster