Vitajte na webovej stránke obce Závažná Poruba

Vážení návštevníci, prestavujeme Vám webovú prezentáciu obce Závažná Poruba. Moderná štruktúra, sekcie, fotografie, dizajn v rámci najnovších trendov Vás bude sprevádzať našimi stránkami. Stránka je pravidelne aktualizovaná a upravovaná prostredníctvom redakčného systému.

Webová stránka obce bola oficiálne spustená 2. mája 2011 o 08:00 hodine.

o nas sucasnostStred obce Závažná Poruba sa nachádza vo výške 643 m nad morom. Svojou rozlohou 1 866,4 ha (18 663 831 m²) katastrálneho územia zasahuje na juhu do oblasti Nízkych Tatier, kde dosahuje Krakovu Hoľu 1752 m nad morom. Severná časť chotára sa nachádza pri rieke Váh vo výške 615 m nad morom.

o nas historiaNajstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby pochádza z roku 1263. Rozprestiera sa v strednej časti Liptovskej kotliny, v doline zvanej Lažtek, Liptovsko - Mikulášskeho okresu. Má bohatú minulosť, kultúrne a vzdelávacie tradície, atraktívne turistické a historické lokality.

Vašu pozornosť by som chcel upriamiť na najstaršiu stavebnú pamiatku v obci - rímsko-katolícku kaplnu sv. Lukáša postavenú v roku 1837, ktorej priestory sú barokové zaklenuté. Možno vás osloví historická neorománsko-gotická stavba postavená v roku 1865, dnes Základná škola M. Rúfusa pre 1.-4. ročník. Alebo neogotický pozdĺžny sieňový priestor s chórom, rovným stropom na fabionoch v evanjelickom kostole z roku 1933. Prípadne Dom Milana Rúfusa, v súčasnosti ako literárne múzem, alebo iné pamätihodnosti obce.

Všetky tieto informácie sa Vám budeme snažiť poskytnúť prostredníctvom webovej stránky obce Závažná Poruba. Nájdete tu informácie o histórii, súčasnosti ale aj o budúcnosti našej obce. Budeme sa snažiť, aby tu bolo zverejnených čo najviac informácií pre čo najširšie spektrum návštevníkov. Vaša konštruktívna kritika a dobre mienené nápady budú pre nás výzvou, aby sme stále pracovali na jej zlepšovaní.

Privítame Vaše návrhy a pripomienky, ktorými aj vy môžete prispieť pri tvorbe a úprave informácií o Závažnej Porube.

Ďakujem všetkým, ktorí túto stránku navštívili a ešte navštívia. Verím, že sa nájdu takí, ktorí po prečítaní týchto údajov prejavia záujem osobne navštíviť našu obec.

Ste u nás srdečne vítaní!

S úctou, Ing. Pavel Beťko, starosta obce Závažná Poruba

©2018