Menu
Obec Závažná Poruba
ObecZávažná Poruba

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi. Vážení spoluobčania, touto reláciou chceme upozorniť občanov na správne nakladanie s odpadmi na území našej obce, aby sme dosiahli jeho efektívnejšie a ekonomickejšie spracovanie. Do kontajnerov v domácnostiach (popolnice 110 l) ukladáme len zmesový komunálny odpad, ktorý sa nedá inak vyseparovať . Do veľkých kontajnerov 1100 l, ktoré sú farebne rozlíšené a sú určené na separovaný zber ukladáme - sklo, papier, plasty a kovy z potravinových balení. Touto cestou žiadame občanov, aby dodržiavali nasledovné pravidlá pri separovaní týchto druhov odpadov: Papier • Pred uložením do kantajnera odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilnú alebo koženú väzbu kníh, lepiacu pásku izolepu. • Veľké kusy kartónových krabíc rozrežeme a rozložíme tak, aby do zbernej nádoby vošlo čo najviac suroviny. Plasty • Plasty očistíme od zvyškov potravín a náplne. • Pred efektívnejšie využitie nádob lisujeme stlačením alebo pristupením. • Nevkladáme celofán, nádoby od motorových olejov a chemikálií. Sklo • Do kontajnerov na to určených ukladáme neznečistené sklo bez kovových častí . • Patria sem neznečistené fľaše od nápojov, poháre zo zaváranín a ostatné sklenené obaly, rozbité tabuľové sklo, poháre. • Nepatria sem znečistené fľaše, rozbité umývadlá, WC, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, sklobetónové tvárnice, mliečne a kombinované tabuľové sklo, zrkadlá, varné a mliečne sklo. Kompostovateľný odpad • Na zberné miesto v Potočku odkladáme pokosenú trávu, orezané konáre a ostatné zvyšky zeleného biologicky rozložiteľného odpadu. • Pri rodinných domoch so záhradkou je potrebné založiť malé domáce kompostovisko a doňho ukladať bio – odpadky z domácností a zelený odpad s následným využitím vlastného kompostu v záhradke. • Odpad tohto druhu je zakázané sypať do priekop, k plotom, k vodným zdrojom, do krovín tak, ako sa to niekedy deje v lokalite pri Mostkách. • Na zberné miesto v Potočku ukladáme len zelený odpad a výkopovú zeminu. Pri tejto príležitosti oznamujeme občanom, že skládka v Potočku je počas zimných mesiacov otvorená len v sobotu a to od 12.00 hod. do 16.00 hod. V prípade iného termínu, je to potrebné nahlásiť na obecnom úrade. Nebezpečný a elektronický odpad, textil, železný šrot • Patrí sem kovový šrot, autobatérie, suché galvanické články, žiarivky, žiarovky, vyradené elektronické zariadenia a textil odovzdávame na zberné miesto do kontajnerov pred obecným úradom podľa stanoveného harmonogramu v mesiacoch máj a október. • Textil je tiež možné ukladať celoročne do kontajnera pri kotolni za Obecným úradom. Ostatný odpad • Veľkokapacitný kontajner pri cintoríne je určený len na odpad výlučne z cintorína, ostatný odpad a inak nevyseparovateľný, je možné ukladať len do veľkokapacitného kontajnera v Potočku, podľa prevádzkových hodín . Na uzatvorenú a revitalizovanú skládku v Lopatine a jej okolí je zakázané ukladať akýkoľvek druh odpadov vrátane zeleného odpadu. Pokúsme sa správať pri nakladaní s odpadmi nielen ekologicky , ale aj ekonomicky aby vývoz odpadov nás všetkých stál menej obecných peňazí . Stačí málo , dodržiavať lepšie pravidlá nakladania s odpadmi a upozorňovať ostatných občanov , ktorí tak nekonajú. (Uverejnené po vyhlásení v obecnom rozhlase. pozn. webmaster) V Závažnej Porube 23.1.2015, text pripravil: -Vladimí Mlynček- ©2015-webm-

Dátum vloženia: 25. 1. 2015 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 12. 2021 21:10
Autor: Správca Webu

Kultúra

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Virtuálna prehliadka obce

prehliadka

skládka

Prevádzkový poriadok (586.16 kB)

Skládka 

zatvorená

Vývoz tuhého komunálneho odpadu každý nepárny týždeň v stredu

Vývoz plastov z domácností:

2.12.2022 (piatok)

20.12.2022 (utorok)

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail