Fotogaléria FsK za rok 2016

Aj tohto roku (30.januára 2016) 16 členov FS Poludnica oživili chodenie s medveďom - Homrľajom, oživili ľudové tradície, zvyky a obyčaje, ktoré sprevádzali ľudí v priebehu celého roka. Oživili fašiangy a s nimi spojený sprievod. (Foto:-Dušan Migaľa-)

Pešia zóna v Liptovskom Mikuláši, v piatok 5.februára 2016, ožila fašiangovým sprievodom folklórnych skupín a súborov. Sprievodu sa zúčastnila aj naša folklórna skupina Poludnica, ktorá pútala pozornosť okolo stojacich divákov nielen krásnymi, nápaditými maskami, spevom, tancom, ale aj pásmom porubských fašiangových zvykov. (foto:-Ondrej Dvoran-, Dušan Migaľa-, -Zolo Šiposs-)

Na MDŽ 2016 Poludnica účinkovala na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. (foto:-Soňa Barániová-)

FS Poludnica zasadila 14. mája 2016 pred KD vysokého mája. Starosta Pavel Beťko poďakoval za oživovanie a uchovávanie vzácnej tradície, ktorá vždy patrila k životu obce. (foto: -Jaro Cút)

Poludnica účinkovala na 22. ročníku turnaja O pohár starostu, ktorý sa konal v nedeľu 10. júla 2016. (foto: Ing. Pavel Beťko)

Deň folklóru pod Poludnicou - 11. júna 2016. Okrem domácej Poludnice účinkovali: deti z MŠ, žiaci zo ZŠ MR, Folklórny súbor Mladí Lopušania (Poľsko), Spevácko – tanečná skupina z Bobrovca, Folklórny súbor Žito z Piešťan. (foto: Mgr. Katarína Migaľová)

Na Opalisko fest sa predstavila aj folklórna skupina Poludnica. Nultý ročník sa konal 9. júla 2016. (foto: Katarína Piatková) 

Poludnica na 44. ročníku ochutnávky miestnych jedál v Lopušnej (Poľsko) (17. júla 2016) uviedla Porubskú zábavu. Tešila sa veľkej pozornosti zo strany Goralov z celého Podhalia. Za "šmakowanie potrawy porubskiej" a dynamickú choreografiu priniesla veľký DIPLOM. (foto: Ing. Ján Jambrich)

V poradí už po tretí raz zastavila Malokarpatská vínna cesta v Dome Milana Rúfusa. Stalo sa tak v piatok 22. júla 2016. Poludnica zaspievala porubské piesne. Vínna cesta oslovila a stala sa inšpiráciou pre konzumáciu kvalitných slovenských vín. (foto: Ing. Juraj Ličko)

Na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom, ktoré sa konali 22. – 24. júla 2016 pod menom Život na dedine v choreografii Mgr. art. Eleny Chovanovej Poludnica uviedla programový blok Porubskú zábavu. Vystúpenie sprevádzali mladí porubskí muzikanti. (foto: Samuel Hromuľák)

V Liptovskom Mikuláši 1. októbra 2016 účinkovala Fsk Poludnica na akcii "Slovensko bez násilia páchaného na ženách." (foto: Ondrej Dvoran)

V Liptov Aréne sa konal 1. a 2 októbra 2016 U-Chong Taekwondo seminár s medzinárodnou účasťou. Zahraničným hosťom predstavila folklórne tradície Slovenska Fsk Poludnica. (foto: Miroslav Devečka)

Na slávnosti, Poďakovania za úrody zeme, v Skanzene Pribylina Fsk Poludnica uviedla 2. októbra 2016 Dožinky a Porubskú zábavu. (foto: Ján Polóni)

Na Službách božích v nedeľu 9. októbra 2016 ďakovali Hospodinovi za všetky dary zeme, lesov a vôd. Domáci folkloristi priniesli pred oltár Boží dar a na znak ukončenia žatvy dožinkový veniec. Odchádzajúcim z kostola ponúkli chlieb a koláče z novej úrody. (foto: Katarína Devečková)

V rámci mesiaca úcty k starším, na pozvanie starostov liptovských obcí Trnovec a Žiar (22. a 23. októbra 2016), FS Poludnica prítomným uviedla Dožinky a Porubskú zábavu. (foto: Eva Štofčíková, Petr Bradle)

Ocenenia v tomto roku:

©2016