Menu
Obec Závažná Poruba
ObecZávažná Poruba

"Rúfus 85 - Výtvarná pocta" - medzinárodný projekt

"Rúfus 85 - Výtvarná pocta" - medzinárodný projekt

Pri príležitosti nedožitých 85 - tych narodenín Majstra Milana Rúfusa, mu bola vzdaná významná pocta nielen doma, ale i v zahraničí. Vybrané časti uverejňujeme v tomto príspevku.

Originálny projekt r. 2013 na Slovensku s vďakou podporili takí Majstri ako :

Výtvarnej pocty sa dostalo M. Rúfusovi nielen v Kanade (časopis SLOVO «1...», «2...»), ale aj v Srbsku, (vo Vojvodine - v Bačskom Petrovci, v centre našich Slovákov na dolnej zemi) - kde mu urobili výstavu (organizátor pani učiteľka Mária Andrašíková) a tiež publikovali veľký oslavný článok a bohatú obrazovú prílohu, (Katrína Pucovská, šéfredaktorka) na webovej stránke www. kulpin.net: Milan Rúfus - knieža slovenskej poézie - by sa bol dožil 85. rokov

V Českej republike:

Publikované na českom e-magazine určenom pre ČR a Čechov v zahraničí, s prioritou Ameriky, Austrália a tiež Európa.... , aj na portáloch:

  • Týždenníka pre literatúru – umenie a kultúru českých spisovateľov OBRYS - KMEN: Rúfus 85 - Výtvarná pocta - http://www.obrys-kmen.cz
  • e-magazínu kultura21. cz: Slovenský básnik Milan Rúfus by sa bol dožil 85. rokov - https://www.kultura21.cz /Miroslav Šesták, sklárský výtvarník, ilustrátor a básník/

Miroslav ŠestákBásníka Milana Rúfuse jsem neviděl jako vetchého stařečka, ale jako starý letitý dokonalý strom, jako vyšlechtěnou bonsai, vzácnou a dokonalou, na jejíž kůře (borce) jsou vidět zářezy a rány, které jí udělil žívot. Rány, které však ji vyšlechtily k velké dokonalosti, neboť i řádek, vedle řádku, které básník napsal, jsou velká moudrost, bez zbytečných kudrlinek, které většinou píše mládí. Řádky Milana Rúfuse jsou životní moudro již hotové osobnosti. Rozhodně patří mezi poklady slovenské, ale myslím i světové, literatury.

Na Slovensku v dvojtýždenníku KULTÚRA, <číslo 7/2013, str. 10 - 11 "Pocta Rúfusovi" - https://www.dommilanarufusa.sk> (šéfredaktor básnik Teodor Križka).

Pocty, ktorej sa dostalo jeho českému kolegovi Jaroslavovi Seifertovi – laureát Nobelovej ceny za literatúru (1984) – sa on nedočkal. Aj napriek tomu, že už od. r. 1991, bol viackrát  navrhnutý na túto prestížnu vo svete cenu.

Reč je o Milanovi Rúfusovi (1928-2009), jednom z najvýznamnejších slovenských básnikov v druhej polovice 20. storočia, poetovi s národným srdcom v hrudi, ktorý veľkosťou svojho diela (ktoré už dávno patrí do zlatého fondu slovenskej literatúry a kultúry) prekročil hranice slovenského národa.

Básnik, ktorý málo hovoril, aj celé hodiny mlčal.

„Budem len vecný, pretože nesmiem inak.“ (Milan Rúfus)

autor_eva_blazekova (1)V tomto roku (rok 2013) si kultúrna verejnosť pod Tatrami pripomenie jeho nedožité 85. narodeniny. A súčasne si uvedomuje ako veľmi nám chýba. 

Rodák z Liptova zomrel v Bratislave v r. 2009. Milan Rúfus - knieža slovenskej poézie - by sa bol dožil 85. rokov(Pochovaný je v rodnej obci Závažná Poruba - pozn. -Ľ. Kráľová-)

Básnik, esejista, pedagóg, literárny historik, prekladateľ, venoval sa tiež  písaniu kníh pre deti a mládež. Prezentoval sa ako básnik s vlastným spontánnym pohľadom na životné a morálne hodnoty humánneho správania sa, na pravdu, lásku, krásu, a tiež utrpenie i tragiku človeka a nášho dnešného nehumánneho sveta druhej polovice pol. 20. storočia. Trpezlivo, vnímavo a veľmi citlivo hľadal zmysel a podstatu ľudského života. Hlboko a citlivo načieral do jeho šťastia a radosti, ale predovšetkým do jeho starostí a bolestí, kryštálovo priezračnou fontánou nových a originálnych veršov a slov.

Pri príležitostí nedožitých 85. rokov, v tomto roku (rok 2013), slovenského poeta, pripravil známy kurátor kartún na Slovensku Peter Závacký (v rámci jeho už etablovaného úspešného výstavného medzinárodného projektu známeho ako “Výtvarná pocta”), na počesť kniežaťa slovenskej poézie, Milana Rúfusa, majstra úprimných veršov o pravde a pokore, o niečo komornejší (ako tradične) výtvarný projekt nazvaný Rúfus 85 – Výtvarná pocta.

V ňom medzinárodne rešpektovaní výtvarníci a karikaturisti, zo Slovenska a zahraničia, vzdali slovenskému velikánovi verša svoju osobnú umeleckú výtvarnú poctu – vo forme jeho vytvoreného cenného autorského kariportrétu.

Vzdaním pocty – majstrovstvu poeta – sledoval kurátor tiež ďalší významný kultúrny počin, pripomenúť a priblížiť hlavne našim mladším súčasníkom túto veľkú a významnú osobnosť a jeho dielo, trochu vzácnej minulosti do prítomnosti, ale nie iba s nádychom nostalgie, tentoraz aj umocnený jeho menej známou civilnou tvárou a podobou, netradičnou formou, v jeho nových kreatívnych obrazových podobách – kariportrétoch, tak ako ju vidia vybraní a oslovení výtvarníci.

vytvarnici-machmud_esonkulov-melinda_kishazi-slawek_lizon-pavel_kunderaMajstri portrétových karikatúr, vytvorili diela rôznych tvorivých názorov a výtvarných prístupov – dôstojné ich umeleckej erudícii. Prevláda v nich úsmevná realistická podoba výtvarného prejavu nad komicky, či až groteskne chápaným výrazom. Divák obdivuje nielen bravurné vystihnutie tváre portrétovaného, ale tiež sumuje životom jej dokonale vyšľachtenú vráskavú podobu vyšperkovanú o výrazovo bohaté vystihnutie jeho charakterových rysov. Mierou vrchovatou vložili vo svoje umelecké diela nielen vlastnú výtvarnú osobitosť, originalitu, kreativitu – tvorivú fantáziu a intelekt, ale pridali i hravosť a svoje úprimné city, aby nenútene, ale inšpiratívne, príťažlivo a úsmevne, štedro využívajúc bohatstvo svojho výtvarného rukopisu tak, aby každého cieľového (ale i náhodného) príjemcu nielen oslovili ale aj zaujali.

Ich hlavným cieľom však zostalo - vzdanie svojej veľkej pocty - umeleckej úcty a cti legende menom Milan Rúfus.

Ako povedal kurátor výstavy P. Závacký: - "Kto doteraz poznal iba verše poeta tak mohol spoznať aj jeho dobrácku tvár (ale pôsobiacu smutne)". Výtvarníci, každý iný, originálny a jedinečný, svojim výtvarným štýlom, úsmevne, štedro využívajúc umelecké bohatstvo výtvarného rukopisu (perom, tušom, akvarelom, PC), váženého diváka nielen oslovia ale iste i záujmu. A možno, aj vďaka ich kumštu nahliadli aj trochu do jeho skrytej úprimnej duše… Poctu vhodne ozdobili svojou účasťou aj dve ženy – Vlasta Mlejnková z Brna a Linda Kiszházy z Budapešti.

Výtvarníci – karikaturisti kreslia preto, aby boli videní, pre diváka.

vytvarnici-jozef_hudak-janko_fitma-miroslav_regitko-urban_karel-martin_krajcovic-milan_stano-lubomir_vanek

Preto pocta Majstrovi bola pre účastníkov súčasne aj skvelá príležitosť prezentovať sa so svojim dielom a majstrovstvom na verejnosti na Slovensku – nielen milovníkov jeho poézie, ale aj priaznivcov obľúbeného, populárneho a vysoko ceneného umenia kariportrétu.

Ich kariportréty však nie sú iba zobrazením vonkajšej podoby jeho tváre (z dostupných obrazových podkladov), ale majú v sebe aj niečo naviac, nielen úsmevnú realitu vo funkčnej skratke.

“Rúfus” bol pre nich, od Vltavy, Brna a Dunaja až po Taškent, mimoriadna a vzácna výzva, aká sa asi nikdy neodmieta, priznali súhlasne a radi všetci od Vlasty Mlejnkovej a Lindy Kiszházy až po Mirka Vomáčku, Mirka Šestáka, Lubomíra Vaněka a Vladimíra Močalova. A súčasne aj vítaná vzájomná konfrontácia svojho výtvarného majstrovstva na medzinárodnej úrovni.

V úvode článku, ako avízo je návrh poštovej známky od autora Miroslava Vomáčku z Českej republiky, ktorá nikdy nebola oficiálne zverejnená.

Spracovala Ľudmila Kráľová so súhlasom Petra Závackého - kurátora medzinárodného projektu - "Rúfus 85 - Výtvarná pocta".

©2014

Prílohy

autor_milan_stano.jpg

autor_milan_stano.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 25,01 kB

autor_jozef_hudak.jpg

autor_jozef_hudak.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 40,38 kB

autor_eva_blazekova.jpeg

autor_eva_blazekova.jpeg
Typ súboru: JPEG obrázok, Velkosť: 50,65 kB

autor_miro_regitko.jpg

autor_miro_regitko.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 39,46 kB

autor_jan_fitma.jpg

autor_jan_fitma.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 15,54 kB

autor_pavel_kundera.jpg

autor_pavel_kundera.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 44,25 kB

autor_vlasta_mlejnkova.jpg

autor_vlasta_mlejnkova.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 86,5 kB

autor_lubomir_vanek.jpg

autor_lubomir_vanek.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 16,1 kB

autor_miroslav_sestak.jpg

autor_miroslav_sestak.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 59,2 kB

autor_miroslav_vomacka.jpg

autor_miroslav_vomacka.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 53,98 kB

autor_vladimir_ mocalov.jpg

autor_vladimir_ mocalov.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 13,8 kB

autor_mahmud_esonkulov.jpg

autor_mahmud_esonkulov.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 24,21 kB

autor_linda_kiszhazy.jpg

autor_linda_kiszhazy.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 22,1 kB

autor_maria_balea1.jpg

autor_maria_balea1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 34 kB

autor_maria_balea.jpg

autor_maria_balea.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 25,08 kB

autor_slawek_lizon.jpg

autor_slawek_lizon.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 33,95 kB

kanada_slovo1_2014.jpg

kanada_slovo1_2014.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 366,31 kB

kanada_slovo2_2014.jpg

kanada_slovo2_2014.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 363,65 kB

pomnik_mr.jpg

pomnik_mr.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 141,46 kB

milan_rufus_by_sa bol_dozil_85.pdf

milan_rufus_by_sa bol_dozil_85.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,6 kB
Dátum vloženia: 18. 5. 2014 13:55
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2022 14:12
Autor:

Kultúra

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Virtuálna prehliadka obce

prehliadka

skládka

Prevádzkový poriadok (586.16 kB)

Skládka 

zatvorená

Vývoz tuhého komunálneho odpadu každý nepárny týždeň v stredu

Vývoz plastov z domácností:

2.12.2022 (piatok)

20.12.2022 (utorok)

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail