Dobrovoľný hasičský zbor v Závažnej Porube

logo dhzzp

Výbor DHZ:

Roman IĽANOVSKÝ – predseda

Peter KUBOVČÍK - podpredseda-veliteľ

Vladimír DUDA – preventinár

Miroslava HLADKÁ – kronikárka

Tomáš JAVOŠ - tajomník

 

 Dobrovoľný hasičský zbor bol v Závažnej Porube založený v roku 1927

Prvé stanovy hasičského zboru boli schválené v roku 1928.

Obec pre požiarnikov v roku 1924 kúpila prvú striekačku. Na jej uskladnenie sa používalo staršie humno pri škole, ktoré sa preto aj nazývalo "Sykačka". Po postavení hasičského skladu v kultúrnom dome bolo humno zváľané. Vybavenie zboru vo forme prilieb, opaskov, hadíc a sekier obec zakúpila od firiem D. Reichmann Moravská Ostrava a A. Stárek Žilina. Zbor bol už v tej dobe dobre organizovaný a mal stálych 28 členov.

Po vojnových udalostiach v roku 1945 a evakuácii prišiel zbor takmer o celú svoju výstroj. Ostala len striekačka a niekoľko deravých hadíc. Jeho činnosť sa obnovila až 8. júla 1945. Na konci 40-tych rokov si hasičský zbor zakúpil nové uniformy a v roku 1954 bola kúpená v Žiline pre hasičský zbor nová motorová striekačka PPS-8.

Velitelia hasičského zboru:

1927 – 1930 Peter Niňaj u Kurátorov

1930 – 1934 Ján Iľanovský Hanin

1934 – 1937 Peter Rúfus

1937 – 1946 Matej Beťko Honvíd ml.

1946 – 1947 Pavol Broska

1947 – Michal Niňaj Pečo, Peter Beťko Mlynár

©2018