1pano 13102019

Slovenká verzia Latinská verzia

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Pater noster

Pater noster qui est in coelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua sicum in coelo, et in terra.
Panem nostrum quottidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.

Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov amen.

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Anjel Boží

Anjel Boží, strážca môj, prosím Ťa vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol (la) život Bohu milý a tak Tebou chránený (á) bol (a) raz v nebi spasený (á).

Angele Dei

Angele Dei,
qui custos es mei, me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et gubérna.
Amen.

Verím v Boha

Verím v Boha, Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého,

narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,

odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov vo vzkriesenie tela a v život večný.

Amen.

Credo in Deum

Credo in Deum, Patrem omnipotentem;
Creatorem caeli et terrae.

Et in Jesum Christum,
Filium eius unicum, Dominum nostrum;
qui conceptus est
de Spiritu Sancto,
natus ex Maria virgine;
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est
iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam ecclesiam catholicam;
sanctorum communionem;
remissionem peccatorum;

carnis resurrectionem;
vitam aeternam.

Amen.

Zdroj: http://www.veriaci.com/citaty.php

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________