Bratia a sestry, milí priatelia, vítame vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Závažnej Porube.

relief rck

kostol ecav

Námestný farár:  Mgr. Vladimír Pavlík

Zborový dozorca: Ing. Jozef Hrabovský

Zborový poddozorca: Dana Kulhavá

Kantorka: MUDr. Kvetoslava Antolová

Presbyteri:

Pavel Beťko, Peter Beňo, Dana Brtáňová, Eduard Galko, Anna Hrdková, Jozef Hrabovský, Ivana Iľanovská, Ladislav Iľanovský, Peter Iľanovský, Zdenka Jurečková, Dana Kulhavá, Richard Macko, Dana Medľová, Božena Mikulášová, Anna Mikulášová,  Elena Piatková, Anna Valentová.