V roku 1932 sa rozhodlo, že z peňazí (45 tisíc korún), ktoré v priebehu svojho úradovania vo funkcii kurátora nazhromaždil v rokoch 1914-1929 Ján Broska, postavia kostol. A tak 15. marca 1933 sa začala jeho stavba. Už 17. apríla 1933 bol chrám prikrytý a 10. júla stavebné práce dokončené. Dokončený chrám bol posvätený 3. septembra 1933 biskupom Vladimírom Čobrdom.

Evanjelický kostol je postavený v neogotickom štýle na mieste staršieho cintorína (nájdené kosti boli neskôr uložené pod oltárom) a staršej drevenej zvonice s evanjelickou školou. Stavba je neogotický pozdĺžny sieňový priestor s chórom, rovným stropom na fabionoch, s pristavenou sakristiou. Nadstavená veža je zastrešená ihlanom ukončeným jednoramenným krížom a celková výška veže je 10m. Fasáda kostola je členená lomenými oknami a lizénami, ktoré sú postavené do polovice z neomietnutého lomového kameňa. Na priečelí fasády je v omietke vytvorený nápis datujúci stavbu. Oltár je neogotický s obrazom Ježiša v Getsemanskej záhrade od Juraja Martinku z roku 1933. Vnútorné zariadenie kostola je podané v secesnom chápaní.

Počas druhej svetovej vojny bol chrám značne poškodený, bolo nutné na ňom vykonať určité opravy.

Keďže veriaci v Závažnej Porube mali svoj chrám a bolo tu vyše 1300 evanjelikov, chceli sa osamostatniť a mať svojho vlastného kňaza. Stalo sa tak v roku 1948, keď sa osamostatnila od matkocirkvi v Liptovskom Jáne dcérocirkev v Závažnej Porube. Samostatný zbor si za svojho prvého kňaza povolal Jána Jágerského, rodáka zo Sokolčov (obec zatopená pod Liptovskou Marou).

Kňazi samostatného ev. a. v. cirkevného zboru v Závažnej Porube:

V roku 1949 vyhotovil Miloš Mlynček stavebné plány na stavbu fary v obci. Prípravné práce na stavbu sa vykonali už v decembri 1948, ale s vlastnou stavbou sa začalo 5. marca 1949 takpovediac načierno, bez stavebného povolenia. Stavebné povolenie bolo vydané dodatočne až v roku 1958. Farská budova mala pozostávať z troch izieb, kuchyne, špajze, WC, kúpeľne, kancelárie, predsiene, archívu, zborovej miestnosti, práčovne, sušiarne, pivníc a chodby v suteréne. Stavba bola odovzdaná do užívania aj pre uvedené prekážky až v roku 1958 a definitívne bola dokončená až v roku 1965.

V súčasnosti patrí cirkevný zbor medzi tzv. živé zbory. Pracuje sa s deťmi, mládežou, robia sa detské služby Božie, konfirmácie, krsty a sobáše. V roku 1987 bol založený zmiešaný spevokol, ktorý v roku 1999 prijal meno Fidelitas - vernosť. Zbor patrí do Liptovsko-oravského seniorátu v rámci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

zdroj:Knižné dielo o obci,ISBN: 80-968795-2-9