Všetky nedele a ďalšie sviatky v priebehu jedného roka tvoria CIRKEVNÝ ROK a postupne predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou (je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici.

 Cirkevný rok. Zdroj:-ECAV- (otvorí sa v novom okne)CIRKEVNÝ ROK sa delí na dve časti (klikni na kruhový diagram v pravo):

A: Slávnostná časť cirkevného roka

B: Bezslávnostná časť cirkevného roka

A: Slávnostná časť cirkevného roka sa delí na 3 obdobia – kruhy:

 1. Vianočné obdobie:

 2. Veľkonočné obdobie:

 3. Svätodušné obdobie:

 B: Bezslávnostná časť cirkevného roka

 nie sú v nej slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni:

zdroj:www.ecav.sk