Obec Závažná Poruba

(oficiálna webová prezentácia obce)

Cirkev v Závažnej Porube

História ECAV v Závažnej Porube

V roku 1932 sa rozhodlo, že z peňazí (45 tisíc korún), ktoré v priebehu svojho úradovania vo funkcii kurátora nazhromaždil v rokoch 1914-1929 Ján Broska, postavia kostol. A tak 15. marca 1933 sa začala jeho stavba. Už 17. apríla 1933 bol chrám prikrytý a 10. júla stavebné práce dokončené. Dokončený chrám bol posvätený 3. septembra 1933 biskupom Vladimírom Čobrdom.

Evanjelický kostol je postavený v neogotickom štýle na mieste staršieho cintorína (nájdené kosti boli neskôr uložené pod oltárom) a staršej drevenej zvonice s evanjelickou školou. Stavba je neogotický pozdĺžny sieňový priestor s chórom, rovným stropom na fabionoch, s pristavenou sakristiou. Nadstavená veža je zastrešená ihlanom ukončeným jednoramenným krížom a celková výška veže je 10m. Fasáda kostola je členená lomenými oknami a lizénami, ktoré sú postavené do polovice z neomietnutého lomového kameňa. Na priečelí fasády je v omietke vytvorený nápis datujúci stavbu. Oltár je neogotický s obrazom Ježiša v Getsemanskej záhrade od Juraja Martinku z roku 1933. Vnútorné zariadenie kostola je podané v secesnom chápaní.

Počas druhej svetovej vojny bol chrám značne poškodený, bolo nutné na ňom vykonať určité opravy.

Keďže veriaci v Závažnej Porube mali svoj chrám a bolo tu vyše 1300 evanjelikov, chceli sa osamostatniť a mať svojho vlastného kňaza. Stalo sa tak v roku 1948, keď sa osamostatnila od matkocirkvi v Liptovskom Jáne dcérocirkev v Závažnej Porube. Samostatný zbor si za svojho prvého kňaza povolal Jána Jágerského, rodáka zo Sokolčov (obec zatopená pod Liptovskou Marou).

Kňazi samostatného ev. a. v. cirkevného zboru v Závažnej Porube:

  • 1948 – 1954: Ján Jágerský
  • 1954: Milan Sokol, administrátor
  • 1954 – 1986: Ján Jágerský
  • 1986 - 1987: Svetozár Mosný, administrátor
  • 1987- sučasnosť: Vladimír Pavlík

V roku 1949 vyhotovil Miloš Mlynček stavebné plány na stavbu fary v obci. Prípravné práce na stavbu sa vykonali už v decembri 1948, ale s vlastnou stavbou sa začalo 5. marca 1949 takpovediac načierno, bez stavebného povolenia. Stavebné povolenie bolo vydané dodatočne až v roku 1958. Farská budova mala pozostávať z troch izieb, kuchyne, špajze, WC, kúpeľne, kancelárie, predsiene, archívu, zborovej miestnosti, práčovne, sušiarne, pivníc a chodby v suteréne. Stavba bola odovzdaná do užívania aj pre uvedené prekážky až v roku 1958 a definitívne bola dokončená až v roku 1965.

V súčasnosti patrí cirkevný zbor medzi tzv. živé zbory. Pracuje sa s deťmi, mládežou, robia sa detské služby Božie, konfirmácie, krsty a sobáše. V roku 1987 bol založený zmiešaný spevokol, ktorý v roku 1999 prijal meno Fidelitas - vernosť. Zbor patrí do Liptovsko-oravského seniorátu v rámci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

zdroj:Knižné dielo o obci,ISBN: 80-968795-2-9


Bratia a sestry, milí priatelia, vítame vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Závažnej Porube.

relief rck

kostol ecav

Námestný farár:

Mgr. Vladimír Pavlík

Zborový dozorca:

Ing. Jozef Hrabovský

Zborový poddozorca:

Dana Kulhavá

Kantorka:

MUDr. Kvetoslava Antolová

Presbyteri:

Pavel Beťko, Peter Beňo, Dana Brtáňová, Eduard Galko, Anna Hrdková, Jozef Hrabovský, Ivana Iľanovská, Ladislav Iľanovský, Peter Iľanovský, Zdenka Jurečková, Dana Kulhavá, Richard Macko, Dana Medľová, Božena Mikulášová, Anna Mikulášová,  Elena Piatková, Anna Valentová.


©2020

 

Hore na stránke