Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Oznam o zverejnení VZN

Oznam o zverejnení VZN 1

Predkladáme na pripomienkovanie návrhy

  • Všeobecne záväzného nariadenia obce Závažná Poruba č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • VZN č. 5/2023 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov,
  • VZN č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Závažná Poruba v znení VZN č. 1/2021, 2/2022 a 1/2023
  • VZN č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií,
  • Rozpočet na roky 2024 - 2026.

VZN č. 4/2023, 5/2023, 6/2023 a 7/2023  a rozpočet budú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2023. Dňom vyvesenia týchto návrhov začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Znenie jednotlivých VZN tu.

 

Dátum vloženia: 29. 11. 2023 23:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2023 9:57

Aktuality

Virtuálna prehliadka obce

Vituá prehliadka ZP

2% pre deti ZŠ - tlačivá

ZP

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail

Organizácie


hore