Obec Závažná Poruba

(oficiálna webová prezentácia obce)

Vitajte na stránke obce Závažná Poruba


logo ot odp

územný plán obce

projekty EU

Dom Milana Rúfusa

Divadlo 3gd

FsK POLUDNICA

SENIORKA

MŠ v Závažnej Porube

ZŠ MR v Závažnej Porube.

JDS

DHZ

Pripravujeme...

Cvičíme každý UTOROK ...

Kalendár podujatí ...

JANUÁR

31. - VČS futbalisti, Turisti ŠK

FEBRUÁR

02. - Deň pokánia ECAV,- Ev. kostol

02. - o 17:00 h - Lomidrevo v Kvačanoch

15. - Gazdiná, dovolíte s Homrľajom? FsK Poludnica

21. - Fašiangy v meste LM FsK Poludnica

22. - Fašiangový ples, viac TU...

Hore na stránke