Vážení spoluobčania,

Miestna akčná skupina Horný Liptov dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri distribúcii krátkeho dotazníka, ktorým zisťuje ako občania horného Liptova vnímajú rozvoj svojho regiónu.

Výstupy z dotazníka pomôžu pri plánovaní projektov a aktivít v najbližších siedmych rokoch a pri uchádzaní sa o opätovnú podporu z EU fondov.

Dotazník je anonymný, nájdete ho TU ... po kliknutí na tento odkaz

Ďalšie informácie nájdete aj TU...

Ďakujem za spoluprácu. Ing. Pavel Beťko, starosta obce.

©2015-webm-