Komisie pre obecné zastupiteľstvo sú zriaďované v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb.

Vo volebnom období 2014 - 2018 sú v obci Závažná Poruba, na základe Uznesenia zo zasadnutia OcZ č.1/2015 zo dňa 26.1.2015, ustanovené tieto stále komisie:

  1. Komisia finančná, správy obecného majetku, služieb a cestovného ruchu
 
 • Ing. Iveta Jurečková , predsedníčka
 • členovia :
 • Mgr. Ľudmila Kráľová,
 • Magdaléna Iľanovská,
 • Bc. Pavel Baráni,
 • Iveta Piatková,
 • Soňa Šarafínová.
  2. Komisia výstavby a územného plánovania
 
 • Peter Lešťan, predseda
 • členovia :
 • Ing. Ján Beťko,
 • Ing. Eduard Galko,
 • Ing. Ján Jambrich,
 • Ing. Martin Jurečka,
 • Ján Kováč.
  3. Komisia kultúrna, pre školstvo, šport a vzdelávanie
 
 • Dr. Dušan Migaľa, predseda
 • členovia :
 • PaedDr. Soňa Barániová,
 • Mgr. Pavel  Baráni
 • Mgr. Mária Boltižiarová,
 • Katarína Jambrichová, 
 • Mgr. Dana Kuľhavá,
 • Zuzana Macková,
 • Ing. Milan Majerko,
 • Želmíra Staroňová,
 • Pavel Šarafín.
  4. Komisia životného prostredia, ochrany verejného majetku
 
 • Vladimír Mlynček, predseda 
 • členovia :
 • Vladimír Duda,
 • Ivan Jačala,
 • Pavol Jedlička, 
 • Ing. Lenka Jurečková.
  5. Komisia sociálna
 
 •  Mgr. Andrea Hodžová -  predsedníčka
 • členovia :
 • Mgr. Peter Haviar,
 • Lýdia Jambrichová, 
 • Mgr. Kvetoslava Jambrichová,
 • Anna Mikulášová.
  6. Komisia majetko-právna a vysporiadanie pozemkov
 
 •  JUDr. Martina Niňajová, predsedníčka
 • členovia :
 •  Ing. Ján Bonko, 
 • Ján Kamien, 
 • Ing. Ivan Majerčiak
 • Bc. Matej Mikuláš, 
 • JUDr. Ivan Vozár.

©2015 -webmaster-

 

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________