Logo Jednoty dôchodcov.

Základná organizácia JDS v Závažnej Porube

Vznik:

Január 1994.

Prvá predsedníčka bola p. Marta Iľanovská.

Zakladajúce členky: p. Želmíra Jambrichová a p. Darina Majeríková. Organizácia mala 65 členov.

Od roku 1997- 1998 organizáciu viedla p. Viola Kopčanová.

Od roku 1998 -  organizáciu vedie p. Darina Majeríková.

Členský príspevok 3 Eurá. 

Cieľ:

Aktivovať seniorov do rôznych činností.

Okruhy pôsobnosti:

Činnosť:

Spolupráca:

Odkazy:

 

 

©2015webmaster