01Vážení občania oznamujeme Vám, že v dňoch 15. novembra a 16. novembra 2019, to je v piatok a sobotu, sa uskutoční zber elektronického odpadu, nebezpečného odpadu, železného šrotu a textilu.

Odpad môžete ukladať v týchto dňoch do pripravených kontajnerov na nádvorí obecného úradu.

Kontajnery na železný šrot a textil budú pristavené v piatok od 12:00 h.

Kontajner na elektronický a nebezpečný odpad bude pristavený len v sobotu 16. novembra od 9:00 h do 12.00 hod.

Preto žiadame občanov, aby elektronický a nebezpečný odpad nenosili na nádvorie obecného úradu mimo týchto hodín, pretože tieto druhy odpadu potom už nebudú odvezené zberovou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zber a odvoz.

Do nebezpečného odpadu patria obaly z motorových olejov, farieb, riedidiel, automobilové batérie, akumulátory a pod.

04Žiadame občanov, aby tieto komodity neuskladňovali do kontajnerov v Potočku a pri cintoríne. Pri tejto príležitosti chceme vyzvať našich občanov, aby dodržiavaním pravidiel separovaného zberu, hlavne správnym triedením a stláčaním separovanej suroviny, a to plastových fliaš, papiera a kartónov umožnili dostať do kontajnerov, čo najviac tejto suroviny. Potom nebudú zberné nádoby preplnené za niekoľko dní po ich vyprázdnení.

Povinnosťou obcí je aj zabezpečenie zberu použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Tento druh odpadu môžete denne ukladať do nádoby umiestnenej pri kontajneri na textil, pri kotolni obecného úradu.

Obec upozorňuje aj na kontajner pri cintoríne, že tento je určený len na odpad z cintorína, preto žiadame občanov, aby doňho nevyvážali iný odpad. V prípade zistenia porušenia budú občania riešení priestupkovým konaním.

Ďalej upozorňujeme majiteľov psov, že voľný pohyb psov v obci a jeho okolí je zakázaný a vyzývame Vás, aby ste pri prechádzkach so svojimi miláčikmi používali sáčky na psie exkrementy a zabezpečili tak čistotu a poriadok.

Spoločne vytvárajme kvalitné životné prostredie pre nás všetkých.

©2019, -webm-

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________