04V Mesiaci úcty k starším (18. októbra 2019) pozval do modernizovaného kultúrneho domu starosta Pavel Beťko 186 občanov Závažnej Poruby.

Pozval všetkých, ktorí v tomto roku presiahli 70 rokov svojho života. Jubilanti sa podpísali do Pamätnej knihy, prevzali spomienkový darček a sledovali program, ktorý oslovil úprimnosťou a srdečným podaním. Starosta zaželal prítomným veľa zdravia, lásky, pohody a úprimne poďakoval za všetko, čo urobili pre obec i svojich blízkych. Zazneli verše básnika adresované vrstovníkom, do nálady zahrali Hrnčiarovci a odznela aj "prednáška" o škodlivosti fajčenia v podaní Juraja Záborského z Liptovského Jána.

Bolo to milé, radostné a povzbudivé stretnutie najstarších, ktoré im dodalo nových síl a potešenia z daru života.

Obec prejavila to, čo majú chápať všetci: "Kto si neváži starších, neváži si ani sám seba."

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019