04V Mesiaci úcty k starším (18. októbra 2019) pozval do modernizovaného kultúrneho domu starosta Pavel Beťko 186 občanov Závažnej Poruby.

Pozval všetkých, ktorí v tomto roku presiahli 70 rokov svojho života. Jubilanti sa podpísali do Pamätnej knihy, prevzali spomienkový darček a sledovali program, ktorý oslovil úprimnosťou a srdečným podaním. Starosta zaželal prítomným veľa zdravia, lásky, pohody a úprimne poďakoval za všetko, čo urobili pre obec i svojich blízkych. Zazneli verše básnika adresované vrstovníkom, do nálady zahrali Hrnčiarovci a odznela aj "prednáška" o škodlivosti fajčenia v podaní Juraja Záborského z Liptovského Jána.

Bolo to milé, radostné a povzbudivé stretnutie najstarších, ktoré im dodalo nových síl a potešenia z daru života.

Obec prejavila to, čo majú chápať všetci: "Kto si neváži starších, neváži si ani sám seba."

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________