05Mesiac október je už viac ako dvadsať rokov vnímaný ako Mesiac úcty k starším. Z tohto dôvodu sa v stredu 9. októbra 2019 v Bobrovci uskutočnil aktív Jednoty dôchodcov Slovenska s primátormi a starostami miest a obcí okresu Liptovský Mikuláš.

Závažnú Porubu zastupovali Darina Majeríková, Magda Hladká, Jela Plchová a Elena Piatková.

Delegáciu sprevádzal zástupca starostu Dušan Migaľa. Na začiatku stretnutia starosta Ladislav Sedlák predstavil minulosť i prítomnosť obce Bobrovec. Potom zazneli bobrovecké piesne v podaní domáceho mužského spevokolu. Predseda okresnej a krajskej organizácie JDS Michal Kotian hovoril o aktivitách organizácie a perspektívach jej pôsobenia. Ocenil spoluprácu Závažnej Poruby s Jednotou dôchodcov Slovenska. Uviedol, že cieľom všetkých aktivít okresnej organizácie, ktorú tvorí 2670 členov je udržiavať sociálne kontakty medzi ľuďmi.

Krajská organizácia JDS udelila Čestné uznanie vicestarostovi Dušanovi Migaľovi za dlhoročnú obetavú spoluprácu s JDS. Ďakovné listy udelili Jele Plchovej a Elene Piatkovej za dobrovoľnú prácu v prospech staršej generácie.

Na záver Krajská organizácia JDS poďakovala primátorom a starostom za ústretovosť, podporu a pomoc.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________