06V prvú adventnú nedeľu za hojnej účasti občanov Závažnej Poruby rozsvietili na nádvorí pred obecným úradom vianočný stromček.

Starosta Pavel Beťko uviedol: "Ide nám o duchovný rozmer adventu a všetko to, čo žije s nami v tomto čase. Pospomínať, pripomenúť vianočné zvyky a obyčaje. Vnuknúť atmosféru radostného očakávania narodenia Ježiška." Stalo sa tak, ako povedal.

V podaní detí ožili vinše, Poludnica zaspievala koledy a na záver radostného stretnutia si prítomní spoločne zaspievali Tichú noc.

Potom sa zohriali pri vianočnom punči a horúcom čaji.

Advent znamená čas stíšenia a prípravy na Vianoce.

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________