avizoKonfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov cirkevného zboru na základe dvoch predpokladov: potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.

V tomto roku pristúpili ku konfirmácii v Závažnej Porube (19. mája 2019) piati konfirmandi:

Alex Kráľ, Matej Kaltenstein, Simona Sabadíniová, Emma Piatková a Oliver Kováč.

Konfirmandi vyznali vieru a prebrali zodpovednosť za svoj duchovný život.

K Večeri Pánovej pristúpili aj štyria "zlatí" konfirmandi:

Milan Mikuláš, Jela Plchová (r. Valentová), Vladimír Kubín a Ľubica Gábrišová (r. Medľová).

Modlitbou potvrdili, že i naďalej budú žiť v Božej pravde a vo viere v Pána Boha.

 

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________