01

Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci pre Banskobytrický a Žilinský kraj pod názvom Šaffova ostroha 2019 sa konala v sobotu 13. apríla vo Zvolene. Organizovalo ju Podpolianske osvetové stredisko Zvolen.

Závažnú Porubu a celý okres Liptovský Mikuláš reprezentovali v nesúťažnej kategórii N - Nositelia tradícií členky folklórnej skupiny Poludnica Hedka Šarafínová a Elenka Chovanová. Zatancovali Japančardáš, Na dva kroky a  Čardáš zo Závažnej Poruby podľa filmového záznamu z roku 1984.

Pod nohy im na harmonike brilantne zahral Tibor Plch.

Za svoje presvedčivé vystúpenie ich diváci odmenili vrelým potleskom

Rozhodnutím poroty nás budú reprezentovať na Celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha, ktorá sa bude konať 25.5.2019 v Dlhom Klčove.

Ďakujeme za reprezentáciu, tanečniciam gratulujeme a tešíme sa z úspechu.

 

Text i foto: -Mária Palasthyová-, spracoval:-webm-©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________