avizoZákon ukladá miestnej samospráve dva razy v kalendárnom roku zabezpečiť veľkokapacitný zber elektronického, nebezpečného odpadu, textilu a železného šrotu.
V čase víkendu (12.,13., 14. apríl 2019) boli pristavené na nádvorí obce veľkokapacitné kantajnery.
Naši občania prijali túto výzvu, odpad prinášali pred obecný úrad a dôsledne separovali podľa komodít: textil, železný šrot, nebezpečný odpad.
Najväčšie množstvo predstavoval elektronický šrot - kontajner sa po naplnení uzamkol. Nepotrebné nezavadzia a obec je čistejšia.
Cieľ sa splnil. Naši občania si zaslúžia slová vďaky a uznania.
Podobný zber sa uskutoční začiatkom októbra.


Fotogaléria: (04)

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________