Ako každý rok aj tohto roku 6.1.2017 sa uskutočnila výročná schôdza DHZ v Závažnej Porube. Pozvaní boli všetci aktívni hasiči.

Schôdze sa zúčastnil starosta Pavel Beťko, člen okresného výboru DHZ v Liptovskom Mikuláši Ján Hološ a za urbár Ján Kuľhavý. Veliteľ DHZ v našej obci Peter Kubovčík prečítal správu o činnosti za rok 2016 a potom spoločne schválili plán úloh na rok 2017.

Prebehli voľby na nové obdobie. Veliteľ DHZ Peter Kubovčik, predseda Roman Iľanovský, tajomník a pokladník Tomáš Javoš a preventivár Vladimír Duda.

V diskusii starosta Pavel Beťko a Ján Kuľhavý poďakovali DHZ za aktívne zapájanie sa do obecných aktivít a popriali nový a úspešný rok.

Text i foto: -Mirka Kubovčíková-, ©2017-webm-