Aj tento rok sa všetci žiaci ZŠ M. Rúfusa zapojili do súťaže v prednese poézie Hviezdoslavov Kubín.

Najlepší postúpili do školského kola a porota rozhodla takto:

 

Kategória 1. až 2. ročník

1. miesto: Nikolka Dvoranová

2. miesto: Vikinka Hybianová

3. miesto Klárka Kováčová

 

Kategória 3. až 4. ročník

1. miesto: Bebetka Hanusová

2. miesto: Terezka Bukasová

3. miesto: Miško Mišík

 


Text i foto:-Zuzana Hlavnová-, spracoval -webm-©2017