Povolanie učiteľa nie je ľahké. Vyžaduje si veľa trpezlivosti, ochoty, pochopenia, lásky k deťom. Je to práca, ktorú nemôže hocikto vykonávať. Ja teda určite nie :) Vyžaduje si veľa úsilia.

V mene všetkých žiakov a rodičov sa chcem teraz poďakovať. Poďakovať sa Vám za každú chvíľku strávenú s deťmi! Za všetko, čo ich učíte, za všetko úsilie, čo im venujete, za lásku, ktorú im dávate, za pochopenie, ktoré pre ne máte.

Za to všetko Vám pani učiteľky patrí VEĽKÁ VĎAKA!!!

Text i foto: -Petra Mišíková-, spracoval: -webm-,©2017