Inventár obecného majetku sa rozrástol o novú traktorovú vlečku. Je to trojstranný sklápač s nosnosťou 5 ton. Má vzduchové brzdy. Rozmery: dl 360 cm, š 200 cm.

Poslúži pre potreby obce i občanov. Požiadavky na dopravu materiálu treba nahlásiť na obecnom úrade.

Fotogaléria: (04)

Text i foto:-dm-, spracoval -webm-©2017