Už dlhých osem rokov pozerá z ticha večnosti na svoju Poludnicu. Už osem rokov zapaľujeme sviečky a kladieme kytičky kvetov na hrob básnika, jedného z nás, na hrob Milana Rúfusa.

V deň výročia jeho úmrtia 11. januára 2017 si predstavitelia Závažnej Poruby a členovia Občianskeho združenia Naveky závažná pietnou spomienkou na porubskom cintoríne uctili jeho pamiatku.

Neskôr pri teplom čaji rozbalili imaginárne batôžky s potravou pre dušu - básne, myšlienky a spomienky na svojho rodáka.

Nezabudli sme, Majstre. Ten most je stále pevný a drží pod nami.

Fotogaléria: (04)

Text:-Katarína Devečková-, foto: -dm a Katarína Devečková-, spracoval -webm-©2017